Irristatzeak saihesteko tratamendua kaleei

Pasa diren egunetan, Portu eta Hondartza kaleetan tratamendu ez-labaingarria eman zaie galtzadei irristatzeak ekiditeko.